Δεν ανακοίνωση διαθέσιμο ή το σύνολο ανακοίνωση λήξει.

Ημερολόγιο

Voici le calendrier des compétitions tant attendu (possibles modifications).

Nous vous indiquerons les différentes formules de jeu d’ici la fin du mois.

Sportivement

Le staff du golf des Chanalets;

Ημερολόγιο 2020 provisoire

1 Ήλιος
Ολοήμερη
Caisse locale du Crédit Agricole au profit des œuvres sociales choisies par les administrateurs
0 h 00 μου
1 h 00 μου
2 h 00 μου
3 h 00 μου
4 h 00 μου
5 h 00 μου
6 h 00 μου
7 h 00 μου
8 h 00 μου
9 h 00 μου
10 h 00 μου
11 h 00 μου
12 h 00 μου
13 h 00 μου
14 h 00 μου
15 h 00 μου
16 h 00 μου
17 h 00 μου
18 h 00 μου
19 h 00 μου
20 h 00 μου
21 h 00 μου
22 h 00 μου
23 h 00 μου