Δεν ανακοίνωση διαθέσιμο ή το σύνολο ανακοίνωση λήξει.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

οι καθηγητές μας :

VINCENT MINODIER: 06 08 70 14 61

Ο Jean-Christophe BERTIN: 06 89 31 54 20

Ναθαναήλ PEYRENT: 06 85 42 81 06

Ιδιαίτερα μαθήματα
1 ώρα 55 €
έγκλημα 6 ώρα 1 ώρα 280 €
1/2 ώρα 30 €
έγκλημα 6 ώρα 1/2 ώρα 150 €
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2 ΑΝΘΡΩΠΟΙ
1 ώρα 65 €
έγκλημα 6 ώρα 1 ώρα 300 €
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 3 Α 6 ΑΝΘΡΩΠΟΙ
1 ώρα 25 € / πρόσωπο
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΦΥΛΛΟ 3 Α 6 ΑΝΘΡΩΠΟΙ
6 διδακτικές ώρες 120 € / πρόσωπο
ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ COURSE 2 ώρες : 9 τρύπες (hors πράσινο-τέλη)
1 πρόσωπο 110 €
2 άνθρωποι 65 € / πρόσωπο
3 άνθρωποι 50 € / πρόσωπο

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ:

Περιεχόμενο της τριμερούς εξετάσεις (διάρκεια: 2 ώρες)

– Κανόνες του γκολφ, επιγραφή, φροντίδα τομέα
– Αξιολόγηση σχετικά με την αυτονομία
– Εκτίμηση για την πορεία – 4 Τρύπες

Τιμές :

140 € για τους ξένους

120 € για τα μέλη τους ανθρώπους