Οι συμφωνίες του φιλοδωρήματος που προσφέρει η κάρτα συνεχιστεί σε χρυσό 2018 !

LES ENSEIGNANTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ :

 

VINCENT MINODIER

06 08 70 14 61

JEAN-CHRISTOPHE BERTIN

06 89 31 54 20

NATHANAËL PEYRENT

06 85 42 81 06

Ιδιαίτερα μαθήματα
1 ώρα 50 €
Forfait 6 fois 1 ώρα 260 €
1/2 ώρα 30 €
Forfait 6 fois 1/2 ώρα 140 €
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2 ΑΝΘΡΩΠΟΙ
1 ώρα 60 €
Forfait 6 Fois 1 ώρα 280 €
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 3 Α 6 ΑΝΘΡΩΠΟΙ
1 ώρα 25 € / πρόσωπο
FORFAIT COLLECTIF DE 3 Α 6 ΑΝΘΡΩΠΟΙ
6 διδακτικές ώρες 120 € / πρόσωπο
PARCOURS ACCOMPAGNES DE 2h : 9 τρύπες (hors green-fee)
1 πρόσωπο 100 €
2 άνθρωποι 60 € / πρόσωπο
3 άνθρωποι 45 € / πρόσωπο

CARTE VERTE

 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ :

– Κανόνες του γκολφ, επιγραφή, φροντίδα τομέα
– Αξιολόγηση σχετικά με την αυτονομία
– Εκτίμηση για την πορεία – 4 Τρύπες

Διάρκεια : 2 ώρες

Τιμές :

140 €

    για τους ξένους

120 €

    Μέλος για ανθρώπους