Δεν ανακοίνωση διαθέσιμο ή το σύνολο ανακοίνωση λήξει.

Green-τέλη / Τοποθεσία / Φορητοί υπολογιστές

Γκολφ Chanalets

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΛΗ - PARCOURS 18 ΤΡΥΠΕΣ

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Μάρτιος-Δεκέμβριος)

 

 

Semaine ET WEEK-END

Μεμονωμένα

56 €

Ζευγάρι

98 €

Κατώτερος, Φοιτητής (- 26 χρόνια)

30 €

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Ιανουάριος-Φεβρουάριος)

Μεμονωμένα

44 €

Ζευγάρι

80 €

Κατώτερος, Φοιτητής (- 26 χρόνια)

26 €

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΛΗ - PARCOURS 9 ΤΡΥΠΕΣ

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Μάρτιος-Δεκέμβριος)

 

 

Semaine ET WEEK-END

Μεμονωμένα

39 €

Ζευγάρι

70 €

Κατώτερος, Φοιτητής (- 26 χρόνια)

23 €

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Ιανουάριος-Φεβρουάριος)

Μεμονωμένα

31 €

Ζευγάρι

55 €

Κατώτερος, Φοιτητής (- 26 χρόνια)

18 €

COMPACT εβδομάδα ή το Σαββατοκύριακο

ενήλικος 10 € Μικρά ή Φοιτητής 5 €

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

½ Σειρά τσάντα

8 €

Καλάθι 9 τρύπες

20 €

Καλάθι

4 €

Buggy κράτος 9 τρύπες

17 €

Καλάθι 18 τρύπες

30 €

Σκιά 18 τρύπες

20 €

Buggy κράτος 18 τρύπες

26 €

Σκιά μέλος 18 τρύπες

15 €

 

CARNETS DE GREEN ΤΕΛΗ

CARNET DE 20 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

300 €

CARNET DE 30 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

410 €

CARNET DE 60 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

720 €

CARNET DE 90 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

930 €