05
Mar

Gratis inledningar på söndagar

VAD OM jag upptäcker golf?

Kom och upptäck gungan i dig!

 

Chanalets golfbana och dess team välkomnar dig

 

Varje söndag från 11:00 till 12:30.

Från 13 mars till 17 juli

För en gratis introduktion på golf,

följt av ett mellanmål i receptionen.

 

 

Obligatoriska registreringar

I klubbhuset eller på telefon kl 04 75 83 16 23