τέλος άδειας σεζόν 2017 + έτος 2018 διαθέσιμος

Τιμές συνεισφορές

golf64

Ετήσιο τέλος

 

Full Time

Εβδομαδιαία

 

(jours fériés et hors Σαββατοκύριακο)

 

18 τρύπες

9 τρύπες

18 τρύπες

9 τρύπες

Μεμονωμένα

1330 €

910 €

1095 €

795 €

Ζευγάρι

2050 €

1530 €

1675 €

1255 €

Νέοι - 36 χρόνια

910 €

700 €

740 €

525 €

Ζευγάρια - του 36 χρόνια

1625 €

1055 €

 

 

Νέοι - 26 χρόνια

600 €

490 €

 

 

Φοιτητής - του 26 χρόνια

380 €

280 €

 

 

Νέοι - 19 χρόνια

200 €

140 €

 

 

Συμπαγής

200 €

 

 

Μια εβδομάδα σταθερό ημέρα

(Off Σαββατοκύριακο)

——————

——————–

555 €

395 €

 

Για τα μέλη της 9 τρύπες, επιπλέον τρύπες για να παίξει 10 να 18 : 18 € και 10 : 140 €

 

 

 

Συμβολή Valencia St-Didier / Chanalets

 

 

Ατομική TC 18 τρύπες

2030 €

Ζεύγος TC 18 τρύπες

3200 €