Δεν ανακοίνωση διαθέσιμο ή το σύνολο ανακοίνωση λήξει.

Τιμές συνεισφορές

golf64

Ετήσιο τέλος

 

Full Time

Εβδομαδιαία

(εκτός από τα Σαββατοκύριακα και

διακοπές)

 

18 τρύπες

9 τρύπες

18 τρύπες

9 τρύπες

Μεμονωμένα

1385 €

970 €

1150 €

865 €

Ατομική 1ο έτος

1200 €

1000 €

Ζευγάρι

2140 €

1660 €

1780 €

1380 €

Ζευγάρι 1ο έτος

1900 €

1580 €

Νέοι - 36 χρόνια

960 €

750 €

790 €

585 €

Ζευγάρια - του 36 χρόνια

1695 €

1135 €

 

 

Νέοι - 26 χρόνια

640 €

530 €

 

 

Φοιτητής - του 26 χρόνια

405 €

310 €

 

 

Νέοι - 19 χρόνια

200 €

140 €

 

 

Συμπαγής

200 €

 

 

Μια εβδομάδα σταθερό ημέρα

(Off Σαββατοκύριακο)

——————

——————–

630 €

465 €

Για τα μέλη 9 τρύπες,

επιπλέον τρύπες για να παίξει 10 να 18 : 18 € και 10 : 140 €

Διπλό Chanalets συμβολή / Valence Saint-Didier

 

 

Ατομική TC 18 τρύπες

2120 €

Ζεύγος TC 18 τρύπες

3350 €