ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Γκολφ des Chanalets

Καθηγητές

 

Vincent Minodier

Τηλ : 06 08 70 14 61

 

Jean-Christophe Bertin

Τηλ : 06 89 31 54 20

 

Nathanaël Peyrent

Τηλ : 06 85 42 81 06

Les Animateurs Sportifs Bénévoles du Club (A.S.B.C) sont des membres de l’Association Sportive, diplômés FFGolf qui consacrent une partie de leur temps golfique auprès des jeunes. L’A.S.B.C exerce ses missions sous la responsabilité du président du club et sous l’autorité pédagogique de l’éducateur sportif professionnel (Pro).Il participe à la partie administrative, à la logistique et à l’animation de l’Ecole De Golf.

Nos 10 A.S.B.C du Golf des Chanalets ont pour mission :

  • d’assister les pros pendant les cours (échauffements, mise en sécurité des jeunes, animation des séquences de jeu);
  • de suivre les parties lors des passages de drapeaux, des compétitions internes et des compétitions officielles;
  • d’alimenter et de faire vivre les tableaux de l’Ecole de Golf en accord avec la Commission Jeunes.
Ιδιαίτερα μαθήματα
1 ώρα 55 €
έγκλημα 6 ώρα 1 ώρα 280 €
1/2 ώρα 30 €
έγκλημα 6 ώρα 1/2 ώρα 150 €
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2 ΑΝΘΡΩΠΟΙ
1 ώρα 65 €
έγκλημα 6 ώρα 1 ώρα 300 €
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 3 Α 6 ΑΝΘΡΩΠΟΙ
1 ώρα 25 € / πρόσωπο
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΦΥΛΛΟ 3 Α 6 ΑΝΘΡΩΠΟΙ
6 διδακτικές ώρες 120 € / πρόσωπο
ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ COURSE 2 ώρες : 9 τρύπες (hors πράσινο-τέλη)
1 πρόσωπο 110 €
2 άνθρωποι 65 € / πρόσωπο
3 άνθρωποι 50 € / πρόσωπο

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ :

 

Περιεχόμενο της τριμερούς εξετάσεις (διάρκεια: 2 ώρες)

Κανόνες του γκολφ, επιγραφή, φροντίδα τομέα
Αξιολόγηση σχετικά με την αυτονομία
Εκτίμηση για την πορεία – 4 Τρύπες

Τιμές :

120 € για τα μέλη τους ανθρώπους

140 € για τους ξένους

Τελευταίες ειδήσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας

© Πνευματικά δικαιώματα 2020 - Γήπεδο Chanalets