ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Γκολφ des Chanalets

Καθηγητές

 

Vincent Minodier

Τηλ : 06 08 70 14 61

 

Jean-Christophe Bertin

Τηλ : 06 89 31 54 20

 

Nathanaël Peyrent

Τηλ : 06 85 42 81 06

Οι Εθελοντές Αθλητικός Εμψυχωτές του Ομίλου (A.S.B.C) είναι μέλη του Αθλητικού Συλλόγου, Απόφοιτοι FFGolf που αφιερώνουν μέρος του χρόνου τους στο γκολφ στους νέους. Η A.S.B.C εκτελεί τις αποστολές της με ευθύνη του προέδρου του συλλόγου και υπό την εκπαιδευτική αρχή του επαγγελματία αθλητικού παιδαγωγού (Pro).Συμμετέχει στο διοικητικό κομμάτι, στην επιμελητεία και το animation της Σχολής Γκολφ.

ΜΑΣ 10 Το A.S.B.C du Golf des Chanalets έχει για αποστολή :

  • για να βοηθήσει τους επαγγελματίες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (προθέρμανση, ασφάλεια των νέων, κινούμενα σχέδια ακολουθιών παιχνιδιών);
  • να παρακολουθεί τους αγώνες κατά τη διάρκεια της μετάδοσης των σημαιών, εσωτερικούς και επίσημους διαγωνισμούς;
  • να τροφοδοτήσει και να ζωντανέψει τα τραπέζια της Σχολής Γκολφ σε συμφωνία με την Επιτροπή Νέων.
Ιδιαίτερα μαθήματα
1 ώρα 55 €
έγκλημα 6 ώρα 1 ώρα 285 €
1/2 ώρα 30 €
έγκλημα 6 ώρα 1/2 ώρα 150 €
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2 ΑΝΘΡΩΠΟΙ
1 ώρα 65 €
έγκλημα 6 ώρα 1 ώρα 320 €
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3 ΑΝΘΡΩΠΟΙ

1 ώρα

έγκλημα 6 ώρα 1 ώρα

25 € / πρόσωπο

120 € / πρόσωπο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 4 Α 6 ΑΝΘΡΩΠΟΙ

1 ώρα

έγκλημα 6 ώρα 1 ώρα

20 € / πρόσωπο

110 € / πρόσωπο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ (-18χρόνια)

1/2 ώρα

1 ώρα

25 €

45 €

2 Νεολαία (-18 χρόνια)
1 ώρα 55 €
ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ COURSE 2 ώρες : 9 τρύπες (hors πράσινο-τέλη & καροτσάκι)
1 πρόσωπο 110 €
2 άνθρωποι 65 € / πρόσωπο
3 άνθρωποι 50 € / πρόσωπο

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ :

 

Διάρκεια: 2 ώρες

Περιεχόμενο της τριμερούς εξετάσεις :

Κανόνες του γκολφ, επιγραφή, φροντίδα τομέα
Αξιολόγηση σχετικά με την αυτονομία
Εκτίμηση για την πορεία – 4 Τρύπες

 

Τιμές (ωρών πράσινο τέλος) : 130 €

Τελευταίες ειδήσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας

© Πνευματικά δικαιώματα 2020 - Γήπεδο Chanalets