Δεν ανακοίνωση διαθέσιμο ή το σύνολο ανακοίνωση λήξει.

GOLF ΣΧΟΛΕΙΟ

Le golf des Chanalets vous propose d’intégrer votre enfant

σχολείο γκολφ μας

 

τα μαθήματα είναι :

Τετάρτη ή Σάββατο κατά τη διάρκεια της σχολικής

Στις 26 συνεδρίες

Règlement EDG 2019-2020

Calendrier EDG 2019-2020 M&S.docx