Ingen kunngjøring tilgjengelig eller alle kunngjøring utløpt.

LÆRERE

våre lærere :

VINCENT MINODIER: 06 08 70 14 61

JEAN-CHRISTOPHE Bertin: 06 89 31 54 20

Nathanael PEYRENT: 06 85 42 81 06

Individuell undervisning
1 tid 55 €
Crime 6 tid 1 tid 280 €
1/2 tid 30 €
Crime 6 tid 1/2 tid 150 €
Leçons 2 MENNESKER
1 tid 65 €
Crime 6 Tid 1 tid 300 €
LÆRDOMMER av kollektive 3 A 6 MENNESKER
1 tid 25 € / person
PAKKE COLLECTIVE 3 A 6 MENNESKER
6 timers undervisning 120 € / person
KURS FOR PERSONER 2h : 9 hull (hors green-fee)
1 person 110 €
2 folk 65 € / person
3 folk 50 € / person

Grønt kort:

Innholdet i tredelt eksamen (varighet: 2 timer)

– Rules of Golf, etiketten, vesenet feltet
– Evaluering på driving range
– Assessment på kurset – 4 Holes

Priser :

140 € for utenforstående

120 € for medlemmer mennesker