INITIATIONS GRATUITES TOUS LES DIMANCHES le 16 september - det 23 september - det 7 oktober - det 14 oktober 2018

LÆRERE

KURS :

 

VINCENT MINODIER

06 08 70 14 61

JEAN-CHRISTOPHE Bertin

06 89 31 54 20

Nathanael PEYRENT

06 85 42 81 06

Individuell undervisning
1 tid 55 €
Crime 6 tid 1 tid 280 €
1/2 tid 30 €
Crime 6 tid 1/2 tid 150 €
Leçons 2 MENNESKER
1 tid 65 €
Crime 6 Tid 1 tid 300 €
LÆRDOMMER av kollektive 3 A 6 MENNESKER
1 tid 25 € / person
PAKKE COLLECTIVE 3 A 6 MENNESKER
6 timers undervisning 120 € / person
KURS FOR PERSONER 2h : 9 hull (hors green-fee)
1 person 110 €
2 folk 65 € / person
3 folk 50 € / person

Grønt kort

 

 

Eksamen innhold PÅ TRE DELER :

– Golfreglene, etiketten, vesenet feltet
– Evaluering på driving range
– Assessment på kurset – 4 Holes

Varighet : 2 timer

Priser :

140 €

    for utenforstående

120 €

    Medlem for mennesker